BIOFEEDBACK / NEUROFEEDBACK

Całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych metoda EEG BIOFEEDBACK, polegająca na dostarczaniu osobie informacji  zwrotnej o zmianach stanu fizjologicznego oraz procesach zachodzących w jej organizmie. Wszystko co dzieje się w naszym organizmie widoczne jest w zapisie EEG naszych fal mózgowych. Widząc jakie fale aktualnie pojawiają się w naszym mózgu możemy nauczyć się trenować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie oraz poprawiać swoje samopoczucie. Przykładowo u dzieci, które mają problemy z koncentracją uwagi w zapisie EEG widzimy przewagę fal wolnych, podczas treningów dziecko uczy się wytwarzać mniej fal wolnych i więcej fal szybszych, które są odpowiedzialne za koncentrację uwagi. EEG BIOFEEDBACK zakłada, że aktywność elektryczna mózgu EEG odzwierciedla nasz stan psychiczny, który możemy modyfikować.Skuteczność BIOFEEDBACKU  została potwierdzona w licznych badaniach naukowych.
TRENINGI MÓZGU są prostą, nieinwazyjną metodą, z którą łatwo radzą sobie nawet dzieci. Metoda ta jest stosowana z bardzo dużym sukcesem u osób zdrowych, podwyższając jakość ich funkcjonowania, pamięć, koncentrację,  radzenie sobie ze stresem oraz u osób z zaburzeniami rozwoju, u których TRENING MÓZGU  pomaga w leczeniu zaburzeń zachowania, ADHD, zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez naukę koncentracji, kontrolę emocji oraz radzenie sobie z sytuacjami trudnymi. Wizyta jest konsultacją polegającą na przeprowadzeniu z rodzicem/ rodzicami szczegółowego wywiadu dotyczącego dziecka i odbywa się bez udziału dziecka.Całe sesja treningowa trwa około 40 minut, przy czym właściwy trening w przypadku dziecka około 20-30 minut. Ilość treningów jest uzależniona od indywidualnych uwarunkowań dziecka, jednak zakłada się że nie powinno być ich mniej niż 20-30 głównych i około 10 treningów utrwalających nabyte umiejętności.