STRONA GŁÓWNA

Centrum „PROMYK” jest prywatnym gabinetem psychologiczno – pedagogicznym oferującym kompleksową pomoc dla dzieci młodzieży oraz ich rodzin.
W Naszym gabinecie otrzymasz  wsparcie i pomoc dla dzieci i młodzieży z różnymi problemami: z dysfunkcjami rozwojowymi, z trudnościami w nauce szkolnej oraz z problemami emocjonalnymi i społecznymi.
Prowadzimy konsultacje psychologiczne oraz  zajmujemy się diagnozą i terapią logopedyczną a także diagnozą i terapią Integracji Sensorycznej.  Prowadzimy zajęcia wspomagające rozwój dziecka.
Zadaniem naszych specjalistów jest:

  • zapobieganie problemom w funkcjonowaniu rodziny,
  • wspomaganie rozwoju dziecka,
  • dotarcie do przyczyn problemów dziecka i rodziny poprzez właściwą diagnozę, a następnie podjęcie odpowiednich form terapii prowadzonej we współpracy z rodzicami.

Gabinet zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę: psychologów, logopedę, pedagogów,  terapeutów Integracji Sensorycznej, wykorzystujących w swej pracy nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt terapeutyczny.