ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI

Nasza oferta, poza zajęciami terapeutycznymi, proponuje również zajęcia dydaktyczne prowadzone w grupach, pozwalające dziecku rozwijać kreatywność, twórcze myślenie oraz zajęcia pozwalające doświadczać świat poprzez  zmysły oraz wyobraźnię:

  • logorytmika
  • zajęcia twórczego myślenia
  • zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone metodą W. Scherborne
  • zajęcia integracyjne
  • grupy socjoterapeutyczne

Udział w zajęciach pozwoli dzieciom na wykorzystania swoich uzdolnień i talentów, nauczenie szacunku do siebie i innych oraz doskonalenie rozwoju osobistego poprzez zabawę i pracę w grupie.

Na zajęciach dzieci nabywają również umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i poprawę kontaktów, zarówno z rówieśnikami, jak też z opiekunami i nauczycielami.