TERAPIA POLISENSORYCZNA

ZMYSŁY są podstawą rozwoju każdego człowieka, dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania rzeczywistości. Bez ich aktywizacji rozwój człowieka jest niemożliwy.

W przypadku osób z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju oraz ze niepełnosprawnościami sprzężonymi zmysły mogą funkcjonować nieprawidłowo. Dlatego wymagają oni dodatkowej, specjalistycznej pomocy w celu pobudzenia ich zmysłów do aktywności i prawidłowej pracy. Jedną z takich możliwości daje Sala Doświadczania Świata. Polega ona na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. Głównym celem tej terapii jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu. Sala Doświadczania Świata służy prowadzeniu terapii polisensorycznej (wielozmysłowej). Poznanie sensoryczne jest początkiem poznawania spostrzeżeniowego, a następnie myślowego. Odbiorcami tego typu terapii są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi, m.in. z upośledzeniem umysłowym czy mózgowym porażeniem dziecięcym.