Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zapraszamy  na bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju umożliwia objęcie specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny, od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących objawów do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.
Po zdiagnozowaniu dziecka możliwe jest opracowanie i wdrożenie wieloprofilowego programu terapeutycznego indywidualnie dostosowanego do możliwości i potrzeb dziecka.

Zajęcia dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka. Wymiar godzin określony jest przepisami i wynosi w naszej poradni 4-6 godzin w miesiącu.

W ramach wczesnego wspomagania proponujemy:

• Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe)
• Terapię psychologiczną
• Terapię pedagogiczną
• Terapię logopedyczną
• Terapię integracji sensorycznej
• Rehabilitację ruchową
• EEG-Biofeedback ( dla dzieci 5-6 letnich)
• Gimnastykę korekcyjną
• Terapię ręki
Serdecznie zapraszamy!