WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

Prowadzimy współpracę z placówkami oświatowymi. Proponujemy opiekę doświadczonego psychologa, który przyjeżdża do Przedszkola, sprawuje stałą pieczę nad wychowankami placówki. Wsparcie i radę w problemach wychowawczych dla nauczycieli oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji z rodzicami.Proponujemy również pomoc logopedyczną, zajęcia indywidualne oraz programy i zajęcia grupowe dla dzieci wspierające rozwój mowy z elementami logorytmiki. Ponadto proponujemy zniżki na wszystkie usługi i zajęcia oferowane przez naszą Placówkę, dla dzieci ze  współpracującego z Nami przedszkola oraz ich rodziców m.in.: porady psychologiczne, diagnozy psychologiczne, badanie gotowości szkolnej, diagnozę i terapię integracji sensorycznej, terapię widzenia oraz terapię ręki.  Proponujemy również warsztaty i szkolenia  dla nauczycieli, a także wykłady dla rodziców.