NASI SPECJALIŚCI

MAGDALENA DULĘBA-BASIOR

Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Założycielka Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Peagodicznej “Centrum Promyk”. Specjalizuje się w psychologii rozwojowej, pracuje z dziećmi oraz ich opiekunami. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę w „Promyku” oraz współpracuje z niepublicznymi placówkami przedszkolnymi, w charakterze psychologa, gdzie prowadzi konsultacje z rodzicami oraz wspomaga pracę nauczycieli. Prowadzi warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli z zakresu psychologii dziecięcej. Ukończyła szereg szkoleń związanych z pracą i terapią z dziećmi, m.in.  „Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży”, „Muzykoterapia dla dzieci”, „Elementy metody werbo-tonalnej” kurs I stopnia.

Swoje plany zawodowe wiążę z pracą z małymi dziećmi, ponieważ wymaga ona dużej kreatywności, pomysłowości oraz cierpliwości, a także umiejętności szybkiego uczenia się, w zamian dając dużo satysfakcji i radości.

W czasie letnich wakacji chodzi po górach, zimą jeździ na nartach, w najbliższym czasie chce nauczyć się jeździć na snowboardzie.

 

ANNA WIGLUSZ

logopeda, surdologopeda,  terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozowoju

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu surdologopedii organizowanych przez UMCS przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Ukończyła szereg szkoleń związanych z pracą i terapią z dziećmi, m.in. Metody pracy z uczniem z autyzmem, Sylabową metodę nauki czytania, Makaton – szkolenie podstawowe, Picture Exchange Communication System. Ukończyła także staż z zakresu terapii logopedycznej małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu organizowanym przez Fundację „Synapsis”.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym, przedszkolnym oraz z dziećmi młodszymi, które zdobywała pracując m.in. w poradniach pedagogiczno- psychologicznych.

W Poradni “Promyk” diagnozuje pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej i prowadzi terapię SI oraz terapię logopedyczną. Aktualnie współpracuje także z Niepublicznym Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym „Świata Ciekawi”, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z autyzmem oraz z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Percepcja”, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz diagnozą i terapią SI.

Specjalizuje się w pracy z małymi pacjentami z zaburzeniami rozwoju – zwłaszcza ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera oraz z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy do 3. roku życia.

Nie boi się nowych i trudnych wyzwań. Lubi pracę z małymi dziećmi, ponieważ wymaga ona dużej kreatywności, pomysłowości, elastyczności, a przede wszystkim cierpliwości, w zamian dając dużo satysfakcji i szczerej radości. Uśmiech sukcesu na twarzy dziecka oraz wdzięczność w głosie i oczach rodziców to wspaniała nagroda za wykonaną pracę i motywacja do dalszego rozwoju zawodowego.

 

MARIUSZ BASIOR

socjolog, terapeuta EEG Biofeedback

 

ARTUR GODLEWSKI

Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki

Ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika. Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej, jest również terapeutą ręki I i II stopnia. Swoją pracę z dziećmi zaczął w Centrum Zdrowia Dziecka gdzie koordynował projekt badawczy, w którym uczestniczyły dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami integracji sensorycznej.

Pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera oraz Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

W swojej pracy lubi wyzwania, a największą nagrodą jest radość, z jaką dziecko uczestniczy w zajęciach.

W wolnych chwilach lubi biegać, oglądać filmy oraz czytać książki.

 

KAMILA JAROCKA

logopeda, pedagog

 

MICHALINA LACH

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

 

BEATA ŁAKOMIEC

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

 

ALEKSANDRA WILGOS

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

 

AGNIESZKA KALISTA

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

 

MARTA MURACH

pedagog specjalny

 

ANNA WITCZAK – KORCZYŃSKA

terapeuta pedagogiczny

 

HUBERT NOSEK

pedagog, trener Treningu Zastępowania Agresji

 

OLGA GĄSIORZEWSKA

pedagog, logopeda