NASI SPECJALIŚCI

MAGDALENA DULĘBA-BASIOR

Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Założycielka Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Peagodicznej “Centrum Promyk”. Specjalizuje się w psychologii rozwojowej, pracuje z dziećmi oraz ich opiekunami. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę w „Promyku” oraz współpracuje z niepublicznymi placówkami przedszkolnymi, w charakterze psychologa, gdzie prowadzi konsultacje z rodzicami oraz wspomaga pracę nauczycieli. Prowadzi warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli z zakresu psychologii dziecięcej. Ukończyła szereg szkoleń związanych z pracą i terapią z dziećmi, m.in.  „Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży”, „Muzykoterapia dla dzieci”, „Elementy metody werbo-tonalnej” kurs I stopnia.

Swoje plany zawodowe wiążę z pracą z małymi dziećmi, ponieważ wymaga ona dużej kreatywności, pomysłowości oraz cierpliwości, a także umiejętności szybkiego uczenia się, w zamian dając dużo satysfakcji i radości.

W czasie letnich wakacji chodzi po górach, zimą jeździ na nartach, w najbliższym czasie chce nauczyć się jeździć na snowboardzie.

 

EDYTA ŻEGARSKA

Psycholog dziecięcy, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Ukończyła Studia Podyplomowe „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny” na Uniwersytecie Warszawskim.

Diagnozuje dzieci w wieku przedszkolnym i wspiera rodziców w problemach wychowawczych. W Zespole Psychologiczno- Terapeutycznym „Nowodwory” prowadzi zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej “Centrum Promyk” oraz współpracuje z niepublicznymi placówkami oświatowymi jako psycholog, gdzie wspomaga pracę nauczycieli, prowadzi konsultacje dla rodziców oraz warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych.W swojej pracy wykorzystuje elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz metody poznawczo-behawioralne.

Prywatnie mama dwóch łobuzów.

 

ANNA WIGLUSZ

logopeda, surdologopeda,  terapeuta integracji sensorycznej.

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu surdologopedii organizowanych przez UMCS przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Ukończyła szereg szkoleń związanych z pracą i terapią z dziećmi, m.in. Metody pracy z uczniem z autyzmem, Sylabową metodę nauki czytania, Makaton – szkolenie podstawowe, Picture Exchange Communication System. Ukończyła także staż z zakresu terapii logopedycznej małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu organizowanym przez Fundację „Synapsis”.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym, przedszkolnym oraz z dziećmi młodszymi, które zdobywała pracując m.in. w poradniach pedagogiczno- psychologicznych.

W Poradni “Promyk” diagnozuje pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej i prowadzi terapię SI oraz terapię logopedyczną. Aktualnie współpracuje także z Niepublicznym Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym „Świata Ciekawi”, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z autyzmem oraz z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Percepcja”, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz diagnozą i terapią SI.

Specjalizuje się w pracy z małymi pacjentami z zaburzeniami rozwoju – zwłaszcza ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera oraz z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy do 3. roku życia.

Nie boi się nowych i trudnych wyzwań. Lubi pracę z małymi dziećmi, ponieważ wymaga ona dużej kreatywności, pomysłowości, elastyczności, a przede wszystkim cierpliwości, w zamian dając dużo satysfakcji i szczerej radości. Uśmiech sukcesu na twarzy dziecka oraz wdzięczność w głosie i oczach rodziców to wspaniała nagroda za wykonaną pracę i motywacja do dalszego rozwoju zawodowego.

 

MARIUSZ BASIOR

socjolog, terapeuta EEG Biofeedback

 

 

ARTUR GODLEWSKI

Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki

Ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika. Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej, jest również terapeutą ręki I i II stopnia. Swoją pracę z dziećmi zaczął w Centrum Zdrowia Dziecka gdzie koordynował projekt badawczy, w którym uczestniczyły dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami integracji sensorycznej.

Pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera oraz Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

W swojej pracy lubi wyzwania, a największą nagrodą jest radość, z jaką dziecko uczestniczy w zajęciach.

W wolnych chwilach lubi biegać, oglądać filmy oraz czytać książki.

 

AGATA RUDZKA – KUJKO

logopeda

 

MICHALINA LACH

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

 

BEATA ŁAKOMIEC

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

 

JOLANTA SŁOMSKA-SZCZUREK

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

 

AGNIESZKA KALISTA

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

 

MARTA MURACH

pedagog specjalny

 

ANNA WITCZAK – KORCZYŃSKA

terapeuta pedagogiczny