DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Serdecznie zapraszamy na konsultacje i uczestnictwo w terapii logopedycznej. Oddziaływaniami terapeutycznymi możemy usunąć zaburzenia mowy, przywrócić mowę w przypadku jej utraty, nauczyć mowy, która się nie wykształciła.

W naszym gabinecie proponujemy Państwu także terapię dyslalii (zaburzeń wymowy):

  • sygmatyzm (seplenienie),
  • rotacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski „r”),
  • kappacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski „k”),
  • gammacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski „g”),
  • lambdacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski „l”),
  • betacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski „b”),
  • mowy bezdźwięcznej.

Zajmujemy się również terapią opóźnionego rozwoju mowy.

Oddziaływaniami psychologiczno-logopedycznymi obejmujemy także terapię jąkania oraz mutyzmu.

Terapię zawsze poprzedza diagnoza logopedyczna, która ma na celu rozpoznanie zaburzenia mowy bądź wymowy pacjenta oraz ustalenie jego przyczyny. Służy temu dokładny wywiad z rodzicem lub opiekunem. Badanie mowy pozwoli ocenić jej percepcję, ekspresję, w tym brzmienie wszystkich głosek, a także orientacyjne badanie słuchu dziecka. Diagnoza to również zwrócenie uwagi na sprawność aparatu artykulacyjnego (m.in. ocenę sprawności warg, języka).

Zajęcia odbywają się w ciepłej i przyjaznej atmosferze, a terapia zawsze dostosowana jest do indywidualnych możliwości pacjenta. Po każdym spotkaniu rodzice otrzymują informację o tym, jak należy pracować z dzieckiem.